Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Antalet avslag på ansökan om sjukpenning har ökat kraftigt sedan år 2014. Riksrevisionen har granskat om processen för återgång i arbete vid nekad sjukpenning fungerar effektivt. Granskningen har genomförts mot bakgrund av sjukförsäkringens krav på omställning och ökningen av antalet personer i behov av omställning, på grund av fler avslagsbeslut på ansökan om sjukpenning. Riksrevisionen har granskat om stora statliga arbetsgivare upprättar plan för återgång i arbete, och om Försäkringskassan har kännedom om arbetsgivarnas insatser. Vi har också granskat Försäkringskassans information till sjukskrivna i samband med avslagsbeslut. Slutligen har vi granskat övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen vid omställning. Granskningen bygger på sjukpenningakter från Försäkringskassan samt akter från de försäkrades arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Följande resultat är tagna från aktgranskningen.

Uppdaterad: 23 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?