Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden (RiR 2020:14)

Regeringen har genom åren infört ett stort antal riktade statsbidrag som direkt eller indirekt ska vara ett stöd till socioekonomiskt utsatta områden. Riksrevisionens granskning visar att dessa bör utformas mer strategiskt för att kunna göra nytta i den lokala offentliga kärnverksamheten.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat riktade statsbidrag som på olika sätt syftar till att stödja socioekonomiskt utsatta områden.

Granskningen visar att bidrag som är fleråriga är att föredra, eftersom de möjliggör för kommunen och stadsdelen att planera och verkställa nya satsningar på ett bra sätt. Det har också visat sig vara framgångsrikt att utforma bidrag som kan stödja eller integreras i befintligt utvecklingsarbete. Att genom riktade insatser försöka stärka kompetensförsörjningen inom socialtjänsten och polisen har däremot visat sig vara svårt. En förklaring är att det är svårt att rekrytera personal till områdena, att det är stor personalomsättning och att den statliga insatsen därmed inte märks av, trots att intentionen att stärka bemanningen egentligen motsvarade ett stort behov.

Riksrevisionen bedömer att statsbidragen på en övergripande nivå adresserar stora behov men att det går att utforma bidragen på ett bättre sätt. Regeringen och Regeringskansliet behöver exempelvis ta större hänsyn till de specifika förutsättningar som finns i olika områden. Eftersom ansvaret för statsbidragen är delat mellan flera olika departement är det viktigt att Regeringskansliet analyserar hur bidragen – var och ett för sig och sammantaget – ska kunna tas emot för att få så bra verkan som möjligt. Granskningen visar att det finns utrymme för att förbättra de förberedande analyserna och uppföljningen av statsbidragen.

Övrigt material

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?