Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Webbinarium: Statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

Här kan du ta del av en inspelad version av webbinariet om Riksrevisions granskningsrapport Statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden, som hölls den 5 oktober 2020.

I maj presenterade Riksrevisionen en granskning om statliga insatser i socioekonomiskt utsatta områden, med särskilt fokus på offentliga verksamheter med tydlig lokal närvaro – skola, polis och socialtjänst. I rapporten framkommer bland annat att regeringen inte har tagit tillräcklig hänsyn till hur riktade statsbidrag kan förväntas falla ut i olika delar av landet, och att ju mer en statlig satsning griper in i lokal offentlig kärnverksamhet, desto mer kunskap behöver regeringen ha om de lokala behoven.

På webbinariet diskuterades vilka lärdomar beslutsfattare inom området kan ta med sig i det fortsatta arbetet med anledning av Riksrevisionens granskning. Diskussionen utgick ifrån fyra frågeställningar:

  • Hur ser regeringen på de samlade insatserna för socioekonomiskt utsatta områden?
  • Hur kan staten bättre hantera den sammanlagda verkan av olika riktade statsbidrag (och andra statliga styrmedel)?
  • Hur kan analysen förbättras utan att öka kommunernas uppgiftslämnarbörda?
  • Hur kan samverkan förbättras?

Webbinariet inleddes med en kortfattad presentation av rapporten av riksrevisor Helena Lindberg. Därefter följde kommentarer från Anders Kessling, direktör för Delegationen mot segregation, och Malin Quick Oljelund, statssekreterare på Finansdepartementet. Webbinariet avslutades med en paneldiskussion.

Referat

Läs referatet från webbinariet

Uppdaterad: 26 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?