Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Den offentliga arbetsförmedlingen (RiR 2006:22)

Riksrevisionen har granskat arbetsförmedlingens roll i matchningsprocessen samt myndighetens effektivitet. Även de åtgärder som regeringen och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) genomfört för att förbättra effektiviteten har granskats. Granskningen visar att arbetsförmedlingens roll i att matcha arbetssökande med lediga jobb minskar och att det finns stora skillnader i effektiviteten mellan enskilda arbetsförmedlingar. AMS har inte utvärderat de insatser som genomförts för att förbättra effektiviteten.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat den offentliga arbetsförmedlingens effektivitet, produktivitet samt dess roll i matchningsprocessen. Även åtgärder som har vidtagits för att förbättra effektiviteten har granskats. Granskningen visar att det finns stora brister i hur arbetsförmedlingen fungerar:

  • Arbetsförmedlingens betydelse i matchningsprocessen har minskat.
  • Produktiviteten har utvecklats svagt.
  • Effektiviteten ligger på en låg nivå, och det finns stora effektivitetsskillnader mellan arbetsförmedlingskontoren.
  • Åtgärder som syftar till att öka effektiviteten utvärderas inte.
  • Strategiska insatser, till exempel arbetsgivarkontakter, har inte prioriterats.
  • Det finns brister i Arbetsmarknadsverkets målstruktur.
  • Det är svårt att utläsa om riksdagens och regeringens prioriteringar får genomslag i arbetsförmedlingens arbete.

Riksrevisionens samlade bedömning är att bristerna är så omfattande att regeringen bör genomföra en övergripande översyn av arbetsförmedlingen.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?