Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Hur förbereds arbetsmarknadspolitiken? – En granskning av regeringens underlag (RiR 2007:12)

Riksrevisionen har funnit stora brister i regeringens beslutsunderlag inför förändringar av arbetsmarknadspolitiken. Bristerna kan påverka många arbetssökande och kan dessutom få avsevärda effekter för statsbudgeten. Under förra året berördes 470 000 inskrivna arbetssökande och kostnaderna uppgick till drygt 30 miljarder kronor.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat vilket beslutsunderlag som regeringen har haft för regelförändringar och nya program och insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Granskningen omfattar även i vilken mån utvärderingar görs av nya aktiviteter samt i vilken mån utvärderingar utnyttjas vid förändringar av arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.

Granskningen visar att det fanns omfattande brister i befintligt beslutsunderlag:

  • Regeringen följer inte uppsatta principer för beredning och underlaget ger ingen information om förväntade effekter.
  • Regeringen har inte integrerat uppföljningar och utvärderingar i genomförande av arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
  • Regeringen har inte använt försöksverksamhet som grund för införande av omfattande arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, trots att sådan skulle kunna ge avsevärt bättre underlag för att bedöma effekterna av planerade aktiviteter.

Riksrevisionens samlade bedömning är att regeringen:

  • bör tillse att beslutsunderlag inför nya eller förändrade arbetsmarknadspolitiska aktiviteter innehåller förväntade effekter av de arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna.
  • För att förbättra beslutsunderlaget bör regeringen
  • systematiskt följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Regeringen bör införa krav på utvärderingar, inklusive grundläggande utformning av dessa, i lagförslag och förordningar om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter,
  • underlätta och uppmuntra användandet av utvärderingsmetoder som försöksverksamheter, till exempel kontrollerade experiment.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?