Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Socialförsäkringen vid internationell rörlighet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av kontrollerna av vem som omfattas av det svenska socialförsäkringsskyddet vid internationell rörlighet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2025.

Bakgrund

För att omfattas av den svenska socialförsäkringen ska man som huvudregel bo eller arbeta i Sverige. Dessutom finns vissa villkor för att få en förmån utbetald. Det är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som ska kontrollera att den som ansöker om en förmån är försäkrad i Sverige och omfattas av det svenska socialförsäkringsskyddet.

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens uppföljningar samt Riksrevisionens tidigare granskningar tyder på brister i kontrollen av detta, särskilt när en person flyttar till eller från Sverige eller arbetar i ett annat land än där hen bor. Bristerna kan leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Syfte

Granskningen ska svara på om kontrollen av vem som omfattas av socialförsäkringsskyddet vid internationell rörlighet är effektiv.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 17 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?