Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Jämställdhet i Almis låneverksamhet – otydlig styrning och återrapportering (RiR 2019:7)

Statligt ägda Almi ska verka för att fler kvinnor driver företag i Sverige. Almis redovisning av uppdraget har dock under flera år varit missvisande, och därmed gett en alltför positiv bild. Riksrevisionens granskning visar även på brister i regeringens styrning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Almi Företagspartner AB är ett helägt statligt bolag med uppgift att erbjuda finansiering och rådgivning till små och medelstora företag. När Almi bildades på 1990-talet betonade regeringen och riksdagen att Almi ska bidra till att främja kvinnors företagande. Trots ambitionerna är det fortfarande fler män än kvinnor som driver företag. Det finns indikationer om att kvinnor och män bemöts olika i det företagsfrämjande systemet.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Almi genom sin låneverksamhet bidrar till att uppfylla det jämställdhetspolitiska målet som säger att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att starta och driva företag. Granskningen visar att Almi och dess dotterbolag strävar efter att utföra uppdraget om kvinnors företagande på ett samstämmigt och konsekvent sätt. Men regeringens styrning av Almi innehåller otydligheter och likaså Almis återrapportering till regeringen.
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • låta analysera behoven av marknadskompletterande lån utifrån ett jämställdhetsperspektiv, i syfte att kunna förtydliga principerna för Almis uppdrag om kvinnors företagande
  • överväga en omformulering av Almis uppdragsmål så att det bättre avspeglar de jämställdhetspolitiska målen
  • efterfråga mer detaljerad redovisning från Almi.

Riksrevisionen rekommenderar Almi att inom ramen för sitt arbete med att utveckla återrapporteringen till regeringen säkerställa att redovisningen av verksamheten är tydlig och konsekvent avseende hur könsfördelningen i låneverksamheten mäts.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?