Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund och motiv

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen har brutit ner målet i delmål. Ett av dessa delmål gäller ekonomisk jämställdhet och omfattar möjligheterna att starta och driva företag.

Almi Företagspartner AB (Almi) är en statlig företagsfrämjande aktör med uppdrag att utveckla och finansiera små och medelstora företag. Redan när Almi bildades betonade riksdagens näringsutskott att insatser för att främja kvinnors företagande är angeläget, inte minst när det gäller nyföretagande. Regeringen har gett Almi ett uppdragsmål att andelen kvinnor i Almis kundstock ska överstiga andelen kvinnor i den totala företagspopulationen och nyföretagandet. Den fortsatt låga representationen av kvinnor bland företagare och svårigheter för statliga insatser att få genomslag gör att Riksrevisionen har ansett det motiverat att granska Almis arbete med uppdraget om kvinnors företagande.

Uppdaterad: 28 februari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?