Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Syfte

Granskningens syfte är att bedöma om regeringens och Almis arbete med Almis uppdrag om kvinnors företagande bidrar till att uppfylla det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet. Granskningen är avgränsad till Almis låneverksamhet under åren 2013–2017. Almis låneverksamhet utförs av bolagets 16 regionala dotterbolag.

Revisionsfrågorna är:

  • Bidrar regeringens styrning av Almi till att uppfylla delmålet om ekonomisk jämställdhet?
  • Får Almis uppdrag om kvinnors företagande genomslag i moderbolagets styrning av dotterbolagen?
  • Får moderbolagets styrning av dotterbolagen genomslag i hur dotterbolagen utför uppdraget om kvinnors företagande?
  • Är Almis återrapportering till ägaren rättvisande avseende uppdraget om kvinnors företagande?

Uppdaterad: 28 februari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?