Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser och slutsatser lämnar Riksrevisionen följande rekommendationer till regeringen och Almi. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • låta analysera behoven av marknadskompletterande lån utifrån ett jämställdhetsperspektiv, i syfte att kunna förtydliga principerna för Almis uppdrag om kvinnors företagande
  • överväga en omformulering av Almis uppdragsmål så att det bättre avspeglar de jämställdhetspolitiska målen
  • efterfråga mer detaljerad redovisning från Almi avseende hur verksamheten når kvinnor. Redovisningen bör
    • spegla regionala variationer i Almis verksamhet
    • visa hur Almi gått tillväga för att ta fram information om könsfördelning
    • särskilja Almis prestation avseende uppdraget om kvinnors företagande inom lån, rådgivning och riskkapital

Riksrevisionen har erfarit att Almi arbetar med att utveckla uppföljningen med bättre statistik över könsfördelningen i långivningen. Inom ramen för det arbetet rekommenderar Riksrevisionen Almi att:

  • säkerställa att redovisningen av verksamheten är tydlig och konsekvent avseende hur könsfördelningen i låneverksamheten mäts.

Uppdaterad: 28 februari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?