Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Utbildningssystemet för tredjelandsstudenter

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av utbildningssystemet för tredjelandsstudenter. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2024.

Bakgrund

Enligt högskolelagen ska den internationella verksamheten vid lärosätena stärka kvaliteten på utbildning och forskning, och i den senaste forskningspropositionen framhålls att studenter från andra länder är en tillgång och förutsättning för utbildningsmiljöernas utveckling och kvalitet. Dessutom ska de utländska studenterna utgöra en rekryteringsbas för fortsatt forskning och arbete i Sverige.

Sedan 2011 ska statliga universitet och högskolor ta ut studieavgifter för tredjelandsstudenter, det vill säga studenter från länder utanför EU och EES-området. Varje lärosäte får bestämma hur många avgiftsfinansierade studenter som kan antas, liksom storleken på avgifterna.

Flera problem har uppmärksammats kring antagningen och rekryteringen av tredjelandsstudenter. Det handlar bland annat om att

  • systemet ger lärosätena incitament att rekrytera tredjelandsstudenter utan att ställa tillräckliga krav på nödvändiga förkunskaper
  • långa handläggningstider vid Migrationsverket försvårar rekrytering av kvalificerade studenter
  • det finns indikationer på att uppehållstillstånd för studier används för att kringgå reglerna för arbetskraftsinvandring.

Syfte

Granskningen ska svara på om systemet med antagning och organisering av utbildningen för tredjelandsstudenter fungerar effektivt.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 01 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?