Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2020 (RiR 2020:29)

Regeringen följer i huvudsak ramverket för finanspolitiken. Men att kraftigt höja taket för statens utgifter de kommande åren strider enligt Riksrevisionens bedömning mot det finanspolitiska ramverket. Dessutom följer inte regeringen budgetlagen genom att inte redovisa hur överskottsmålet ska nås.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens finanspolitik i de ekonomiska propositionerna under 2020. Granskningen jämför regeringens redovisning i propositionerna med det ramverk som gäller för finanspolitiken. Genom att redovisa finanspolitiken och dess grunder på ett transparent sätt kan regeringen bidra till att stärka medborgarnas och finansmarknadsaktörers förtroende för en uthållig finanspolitik så att politiken kan få avsedd effekt.

För att motverka den djupa lågkonjunkturen till följd av covid-19-pandemin bedriver regeringen en expansiv finanspolitik. Granskningen visar att finanspolitiken i huvudsak har utformats och redovisats i enlighet med det finanspolitiska ramverket. Men det finns också brister: Genom att avstå från att redogöra för hur återgången till överskottsmålet ska ske, följer regeringen inte budgetlagen. Riksrevisionen bedömer också att de kraftiga höjningar som regeringen föreslår av utgiftstaken för 2021 och 2022 inte är i linje med det finanspolitiska ramverket.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att redogöra för hur en återgång ska till överskottsmålet ska ske och att återkomma till riksdagen med nya förslag till nivåer på utgiftstaken för 2021 och 2022 som stämmer överens med det aktuella huvudscenariot för utgifternas utveckling. Regeringen bör också förtydliga redovisningen av budgeteffekter för föreslagna och aviserade åtgärder, så att omfattningen av tillfälliga respektive permanenta åtgärder framgår.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?