Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin (RiR 2021:16)

Det är ovanligt svårt för aktörerna inom den så kallade delningsekonomin att följa skattereglerna. Riksrevisionen efterlyser nu förbättrad information samt förtryckta uppgifter i inkomstdeklarationen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Under senare år har ett stort antal plattformar för delningsekonomi etablerats i Sverige. Det handlar om olika typer av upplägg för att hyra, dela eller låna varor samt i vissa fall för att ta del av tjänster.

Det finns flera problem när det gäller både kunskap om och efterlevnad av skatteregler inom delningsekonomin. För inblandade aktörer är det ofta svårt att veta vem som ska betala moms och socialavgifter, eller vilka inkomster som ska rapporteras och hur det ska gå till. Riksrevisionen har undersökt om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin har varit effektivt.

Granskningen visar att arbetet i huvudsak har bedrivits effektivt, men att infor-mationen från myndigheten behöver förbättras. Den visar också att Skatteverket genomfört väl avvägda kontroller, men effektiviteten i dessa kan bli begränsad på sikt. Flera av problemen med att beskatta delningsekonomin kan där emot lösas med hjälp av ett kommande EU-system för att rapportera inkomster.

Riksrevisionen rekommenderar Skatteverket att säkerställa att informationen på myndighetens webbplats ger god vägledning, samt att förtydliga myndighetens interna ansvarsfördelning för förvaltning och uppföljning av informationen.

Regeringen rekommenderas också att utreda möjligheterna att låta fler platt-formar omfattas av den nya rapporteringsplikten, samt att verka för att inrapporterade uppgifter kan förtryckas i inkomstdeklarationen.

Uppdaterad: 03 februari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?