Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Punktskattekontroll – mest reklam? (RiR 2006:10)

Riksrevisionen har granskat skattekontrollen på punktskatteområdet. Punktskatterna svarar för 85-90 miljarder kronor av statens årliga skatteinkomster. Granskningen visar att regeringen och Skatteverket saknar en tydlig strategi för punktskattekontrollen och att det är stora brister i uppföljningen på området. Därmed minimerar inte Skatteverket risken för stora skattebortfall.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets kontroll av punktskatter. Den övergripande frågan är om myndighetens punktskattekontroll är så effektiv att Skatteverket minimerar risken för stora skattebortfall. Punktskatter påförs utvalda varor och tjänster som exempelvis energi, alkohol och tobak och syftar till att påverka konsumtions- och produktionsmönster. De senaste åren har punktskatterna tillfört statskassan 85–90 miljarder kronor varje år och de svarar för cirka 7 procent av de totala skatteinkomsterna.

Granskningen visar bland annat att Skatteverket inte har redovisat en tydlig strategi för punktskattekontrollen. Bristande uppföljning gör att myndigheten saknar underlag för ändamålsenliga prioriteringar. Vidare saknar Skatteverket kunskap om skattefelets storlek på punktskatteområdet (det vill säga skillnaden mellan fastställda skattebelopp och den skatt som är möjlig att ta ut).

Riksrevisionen anser att Skatteverkets interna styrning av punktskattekontrollen inte är ändamålsenlig. Det finns en risk att myndighetens punktskattekontroll inte är effektiv. Därmed minimerar inte Skatteverket risken för stora skattebortfall på punktskatteområdet.

Dessutom ger myndigheten den statsfinansiellt mest betydelsefulla punktskatten – energiskatten – relativt sett minst kontrollresurser

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?