Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skattekontroll av företag – urval, volymutveckling och uppföljning (RiR 2012:13)

Skatteverket saknar bra information om hur kontrollen av företag har utvecklats och det är svårt att få en bild av hur träffsäker kontrollen är. Dessutom finns brister i Skatteverkets arbetssätt med kontroll av företag. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Under 2000-talet har Skatteverket genomgått stora organisatoriska förändringar samtidigt som man ändrat sin strategi och sitt övergripande mål. Det här tar sig uttryck i en ökad fokusering på förebyggande arbete för att det ska bli rätt från början. Trots detta fyller dock fortfarande kontroll av inlämnade uppgifter en viktig funktion för att minska skattefelet.

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets arbete med skattekontroll av företag. I granskningen framkommer en bild av sjunkande kontrollvolymer, samtidigt som det finns indikationer på att Skatteverket inte har lyckats förbättra träffsäkerheten i kontrollurvalen. Riksrevisionen konstaterar att det behövs bättre uppföljningsinformation för att kunna följa och analysera orsakerna till denna utveckling.

Skatteverket införde 2010 en ny arbetsmetod inom företagskontrollen som låter handläggarna själva bestämma vilken åtgärd som ska väljas i det enskilda fallet. Granskningen visar att det saknas riktlinjer för hur detta nya arbetssätt ska bedrivas, vilket riskerar leda till att hanteringen inte görs på det mest effektiva sättet. Granskningen påvisar även ytterligare områden där Skatteverket kan effektivisera hanteringen av kontrollurvalen.

Riksrevisionen rekommenderar att Skatteverket förbättrar uppföljningen av träffsäkerhet och kontrollvolymer, samt effektiviserar hanteringen av kontrollurvalen. Regeringen rekommenderas att se till att Skatteverket lämnar adekvat information om utvecklingen av företagskontrollen.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?