Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Felaktiga utbetalningar vid utländska inkomster

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av felaktiga utbetalningar vid utländska inkomster. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i september 2024.

Bakgrund

Regeringen har under senare år vidtagit flera åtgärder för att förstärka arbetet mot felaktiga utbetalningar inom de olika välfärdssystemen. Att utbetalningar ändå blir fel beror bland annat på att myndigheterna inte alltid har rätt information om personens inkomster.

I och med ökad internationell rörlighet är det vanligt att personer har inkomster från utlandet, till exempel pension eller livränta. Flera socialförsäkringsförmåner som betalas ut från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan ska minskas med utländska pensioner och andra inkomster.

För svenska myndigheter växer därför behovet av korrekt information om en person som får utbetalningar från välfärdssystemen också har inkomster i något annat land, till exempel pension.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för att motverka felaktiga utbetalningar från socialförsäkringar vid utländska inkomster är effektiva.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 09 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?