Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Att hantera ett komplicerat skattesystem – Arbetet med att förenkla för företagen (RiR 2016:20)

Ett skattesystem med tydliga regler är viktigt för att skattebetalarna ska göra rätt. Skattesystemet har förenklats för privatpersoner medan det fortfarande är komplicerat för företag. Skatteverket arbetar i huvudsak effektivt med vägledning, men regeringens arbete med regelförenkling på skatteområdet bör enligt Riksrevisionen intensifieras.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Sedan skattereformen i början av 1990-talet har det genomförts ett stort antal förändringar och idag är det svenska skattesystemet på många sätt komplicerat. Att göra rätt för sig är särskilt svårt på företagssidan. Det här riskerar att minska förtroendet för skattesystemet.

Ett välfungerande skattesystem är viktigt för finansieringen av den offentliga sektorn. Riksrevisionen har därför granskat Skatteverkets arbete för att tillgodose företagens behov av vägledning och regeringens arbete med regelförenkling på skatteområdet.

Riksrevisionens övergripande slutsats rörande Skatteverkets arbete är att det bedrivs effektivt. Men det finns utrymme för vissa förbättringar, bland annat när det gäller stödet till handläggarna vid rättsligt komplicerade frågor och kvalitetssäkringen av svar som Skatteverket lämnar via telefon.

När det gäller regeringens regelförenklingsarbete är Riksrevisionens övergripande slutsats att det går långsamt och att förändringarna ofta är av begränsad omfattning. En orsak till det är att målkonflikter kan uppstå när förenkling ska vägas mot rättviseaspekter, risker för skatteundandragande med mera. Eftersom ett aktivt arbete med förenkling är viktigt för förtroendet för skattesystemet rekommenderar Riksrevisionen regeringen att intensifiera arbetet med att förenkla skattereglerna för företag.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?