Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019 (RiR 2019:38)

Det finanspolitiska ramverket ska säkerställa en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik. Riksrevisionens granskning av årets ekonomiska propositioner visar att regeringen följer ramverkets regler, men att uppföljning och redovisning kan utvecklas ytterligare.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Det finanspolitiska ramverket syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar och transparent finanspolitik. Det innehåller bland annat fyra budgetpolitiska mål: överskottsmålet, skuldankaret, utgiftstaket och det kommunala balanskravet.

Riksrevisionen har i granskningen utgått från de ekonomiska propositioner som regeringen presenterat under 2019. Vår övergripande slutsats är att regeringen följer ramverket och att redogörelsen i propositionerna i huvudsak uppfyller de krav som kan ställas på en transparent redovisning. Redovisningen indikerar att de budgetpolitiska målen kommer att nås 2019 och 2020. Den inriktning av finanspolitiken som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2020 kan betraktas som neutral och är linje med ramverkets intentioner.

Det finns dock ett antal insatser som kan förbättra uppföljningen av överskottsmålet och utgiftstaket. Regeringen bör utveckla redovisningen i de ekonomiska propositionerna så att skillnaderna mellan regeringens och expertmyndigheternas prognoser för strukturellt sparande och BNP-gap förklaras tydligare. Det behöver också klarläggas i vilket sammanhang och hur det bakåtblickande åttaårssnittet ska användas i uppföljningen av överskottsmålet. När regeringen föreslår nya utgiftstak bör de motiveras med regeringens syn på hur de offentliga utgifterna och skatteuttag ska utvecklas på längre sikt.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?