Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens stöd till studieförbunden (RiR 2011:12)

Staten satsar mycket pengar på studieförbundens verksamhet. En granskning från Riksrevisionen visar att systemet för fördelning av bidrag till studieförbunden brister. Uppföljning, utvärdering och kontroll av bidragen kan förbättras.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter









Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens rapportering och styrning samt Folkbildningsrådets fördelning, uppföljning, utvärdering och kontroll av statsbidraget till studieförbunden. Riksrevisionens övergripande slutsats är att fördelningssystemet, uppföljningen, utvärderingen och kontrollen av statsbidraget till studieförbunden behöver förändras för att bättre motsvara riksdagens intentioner och för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv förvaltning av statens stöd till studieförbunden. Anledningen till detta är, enligt Riksrevisionen, att fördelningssystemet inte innehåller kvalitativa element, att uppföljningen och utvärderingen inte belyser i vilken utsträckning hur statens syften med statsbidraget uppfylls och att kontrollen inte genomförs effektivt då den inte förgås av risk- och väsentlighetsanalyser och endast sker i form av internkontroll.

Mot bakgrund av de brister som framkommit i denna granskning anser Riksrevisionen att Folkbildningsrådet bör fördela statsbidraget så att det styr studieförbundens folkbildningsverksamhet mot statens syften och kontrollera statsbidragets användning utifrån risk- och väsentlighetsanalyser. Riksrevisionen anser också att regeringen bör ge Folkbildningsrådet ett tydligare uppdrag att följa upp statsbidraget och säkerställa att relevanta utvärderingar görs. Vidare bör regeringen ställa tydligare krav på Folkbildningsrådets myndighetsutövning.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?