Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Lunds universitet, hyresavtal med otydliga villkor, 2022

Lunds universitet har ett hyresavtal med villkor som kan innebära att det är ett finansiellt leasingavtal. Finansiella leasingavtal ska redovisas som en tillgång och en skuld i balansräkningen samt rymmas inom myndighetens låneram.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Lunds universitet bland annat att utreda om hyresavtalet är ett finansiellt leasingavtal och om det i så fall ryms inom låneramen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 12 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?