Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, brister i intern styrning och kontroll i lokalförsörjningsprocessen 2017

I granskningen av Specialpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning har Riksrevisionen gjort iakttagelser som bedöms vara väsentliga och som bör komma till myndighetsledningens kännedom. Specialpedagogiska skolmyndigheten har ingått hyresavtal med en privat aktör, som i praktiken medfört att myndigheten tagit över samtliga risker som annars är förknippade med ägande av en fastighet. Detta ligger utanför myndighetens befogenheter och bryter mot kapitalförsörjningsförordningen. De brister Riksrevisionen identifierat har föranlett att vi lämnat en revisionsberättelse med reservation.

Uppdaterad: 28 mars 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?