Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (RiR 2019:21)

Svenska lärosäten hävdar sig väl i en nordisk jämförelse. Trots det skulle vissa lärosäten kunna producera avsevärt mer undervisning och forskning, utan mer resurser visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat resurseffektivitet och produktivitet för nordiska lärosäten under perioden 2011–2016. Granskningens övergripande slutsats är att de studerade svenska lärosätena står sig väl i en jämförelse med andra lärosäten i Norden. För vissa lärosäten finns dock en stor förbättringspotential.
Riksrevisionen har prövat ett antal möjliga förklaringar till varför vissa lärosäten i Sverige uppvisar lägre effektivitet än andra svenska lärosäten. Analysen visar att lärosätenas personalomsättning har ett negativt samband med effektivitetstalen, det vill säga att lärosäten med en hög personalomsättning har en lägre effektivitet.

Granskningen ger också exempel på svenska lärosätens åtgärder för att öka studenternas genomströmning, som är en aspekt av effektivitet. Få lärosäten gör systematiska uppföljningar avseende åtgärdernas effekt.

Riksrevisionens rekommendationer syftar till att öka effektiviteten hos de lärosäten som uppvisar stor förbättringspotential. Universitet och högskolor bör också systematiskt följa upp genomströmningen av studenter samt effekterna av de åtgärder som genomförs för att öka genomströmningen.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?