Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan – från närhetsprincip till betygsprincip (RiR 2018:28)

De utökade möjligheterna att välja gymnasieskola har haft små men positiva effekter på elevernas framtida inkomster och utbildningsnivå, visar Riksrevisionens nya granskning. Störst betydelse har förändringarna haft för barn till föräldrar med låg utbildningsnivå.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Skolsystemet i Sverige har under de senaste decennierna genomgått en rad genomgripande förändringar. Flera reformer har införts som bland annat har gett elever större möjligheter att välja utbildning och gymnasieskola. Under samma period har resultaten i svenskt skola sjunkit i de internationella undersökningarna. Det finns tecken på att de ökade valmöjligheterna kan ha haft negativa effekter för elevernas måluppfyllelse men det finns även evidens på det motsatta, dvs att valmöjligheterna har haft positiva effekter.

Riksrevisionens granskning visar att de utökade valmöjligheterna har haft en övergripande positiv effekt på inkomsterna. Tydligast är effekten för elever med föräldrar med låg utbildningsnivå. Förutom effekter på inkomster ökade även andelen av dessa elever som senare tog högskoleexamen. Det finns dock grupper som inte verkar ha påverkats av de utökade valmöjligheterna. Till exempel har övergången till höge studier för barn födda utomlands eller med föräldrar födda utomlands inte påverkats på samma sätt som för andra grupper.

Med anledning av olikheterna i utfallet är det viktigt att fortsätta arbetet med att säkerställa att alla skolor har hög kvalitet, samt att alla elever får det stöd och den information de behöver för att göra bästa möjliga val av gymnasieskola utifrån sina förutsättningar.

Sammanfattning

Uppdaterad: 08 mars 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?