Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Mittuniversitetet, brister i ägarstyrning av MIUN Holding AB, 2018

Mittuniversitetet förvaltar ägandet av ett holdingbolag – MIUN Holding AB. Riksrevisionens granskning visar på risker för att holdingbolaget bedriver verksamhet som saknar stöd i regeringens riktlinjer eller i bolagsordningen. Granskningen visar också att holdingbolaget inte formellt har samrått med Mittuniversitetets styrelse inför aktieförvärv, att ägardirektivet inte är formellt bindande för holdingbolaget och att Mittuniversitet inte har redovisat holdingbolagets årliga redovisning till utbildningsdepartementet korrekt.

Vår sammanfattande bedömning av ovanstående brister är att Mittuniversitetets ägarstyrning inte fungerar tillfredsställande. Mittuniversitetet rekommenderas därför att införa en mer aktiv och professionell ägarstyrning och därmed öka förutsättningarna för att uppfylla statens ägarpolicy.

Uppdaterad: 23 januari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?