Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sameskolstyrelsen, brister i intern styrningen och kontroll i faktureringsprocessen 2017

I granskningen av Sameskolstyrelsens årsredovisning har Riksrevisionen gjort iakttagelser som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom. Myndigheten har brister i sin faktureringsprocess samt i avstämningsrutiner för elevavgifter. Detta riskerar att leda till att myndigheten går miste om intäkter. En annan konsekvens av bristerna är att myndigheten under våren 2017 överskred sin räntekontokredit. Riksrevisionens iakttagelser har dock inte föranlett modifiering av revisionsberättelsen för 2017.

Uppdaterad: 18 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?