Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Lärosätenas lokalförsörjning – rum för utveckling (RiR 2018:15)

Hälften av alla statliga universitet och högskolor saknar aktuell lokalförsörjningsplan och riskerar därmed att inte leva upp till vare sig regeringens krav eller gällande regelverk, visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Statliga myndigheter ansvarar för sin lokalförsörjning, vanligen genom att teckna kontrakt på lokalhyresmarknaden. Cirka 40 procent av hyresutgifterna för staten utgörs av lärosätenas hyreskostnader, som uppgick till 7,1 miljarder kronor under 2016. Syftet med granskningen är att bedöma om lärosätenas lokalförsörjning är effektiv och ändamålsenlig. Granskningen omfattar 33 universitet och högskolor, regeringens styrning för en effektiviserad lokalförsörjning och det statliga bolaget Akademiska Hus AB.

Granskningen visar att vartannat lärosäte saknar en aktuell lokalförsörjningsplan. Lärosätenas styrelser riskerar därför både att sakna den insyn i verksamheten som krävs, och att fatta beslut om budgetunderlag i strid med regeringsbeslut. Lärosätena använder idag mindre yta per student och anställd, men har inte lägre kostnader per student och anställd. Mål- och uppföljningsarbetet på lärosätena behöver utvecklas för att ge förutsättningar att agera helt affärsmässigt. Regeringen styr för effektivisering av lokalförsörjningen i enlighet med riksdagens beslut, visar granskningen. Den visar också att Akademiska Hus arbetar för att möta de krav som riksdagen beslutat om. Bolagets roll är dock inte helt förankrad hos lärosätena.

Riksrevisionen rekommenderar att lärosätena säkerställer att en systematisk uppföljning av lokalanvändningen görs kontinuerligt av samtliga hyrda ytor och att styrelsen på de lärosäten som saknar en aktuell lokalförsörjningsplan beslutar om en sådan. Akademiska Hus AB rekommenderas att ytterligare förstärka sitt arbete med att skapa gemensamma drivkrafter för sänkta kostnader för bolaget och lärosätena.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?