Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, rutiner och intern styrning och kontroll 2017

Som ett led i granskningen av årsredovisningen har Riksrevisionen identifierat brister som vi bedömt bör komma till myndighetsledningens kännedom. I rapporten uppmärksammar vi ledningen på att prissättning och transparens vad gäller uthyrning av lokaler behöver utvecklas, det behövs förbättringar vad gäller dokumentation och bedömning av bisysslor samt att det finns brister i upphandlingsunderlag och avtal.

Uppdaterad: 27 februari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?