Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Holdingbolag vid lärosätena – brister i styrning och förvaltning (RiR 2020:4)

Riksrevisionen har granskat hur lärosätena driver sina holdingbolag och funnit att brister i styrning och förvaltning innebär att bolagen inte drivs tillräckligt affärsmässigt och effektivt. Bristerna beror delvis på regeringens styrning av universitet och högskolor.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Flera universitet och högskolor förvaltar holdingbolag för att de kunskaper som tas fram inom utbildning och forskning ska komma samhället till nytta.

Syftet med granskningen är att bedöma om statens styrning av lärosätena ger förutsättningar för en aktiv, professionell förvaltning av holdingbolagen. Den syftar också till att bedöma om förvaltningen uppfyller regeringens mål, och om holdingbolagens arbete med investeringar i nya bolag sker i enlighet med riksdagens beslut.

Granskningen visar att regeringen inte har styrt lärosätena så att de har fått rätt förutsättningar för förvaltning av holdingbolagen. Styrningen brister bland annat i uppföljning och kommunikation med lärosätena och holdingbolagen samt i redo visningen till riksdagen. Få lärosäten följer upp uppdragsavtalen med holdingbolagen och flera bolagsstyrelser har varken beslutat om mål eller strategier för verksamheten. Holdingbolagen investerar vanligen i enlighet med riksdagens ambitioner och regeringens riktlinjer.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att tydliggöra vilka verksamheter som kan ingå i holdingbolagen, att utreda ansvarsfördelningen mellan bolag och lärosäte, samt att ta initiativ till att utveckla rapporteringskedjan mellan bolag, lärosäte och regering. Lärosätena bör utveckla arbetet med mål, strategier och riskhantering i bolagen och utveckla uppföljningen av avtalen med holdingbolagen. Lärosäten som har utsett rektor eller vice rektor som bolagsstyrelsens ordförande bör överväga att tillsätta en ordförande som har tydlig affärsmässig kompetens.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?