Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten (RiR 2008:22)

Allt fler internationella studenter rekryteras till universitet och högskolor för att främja utveckling och kvalitet i undervisning och forskning. Men målen följs inte upp och det är oklart hur lärosätenas verksamhet påverkas.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om regeringen och lärosätena har styrt, genomfört och följt upp rekryteringen av internationella studenter i enlighet med riksdagens och regeringens mål och intentioner. I högskolelagen fastställs att universitet och högskolor bör främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Regeringen har även angett att antalet internationella studenter ska öka. Skälet för att öka rekryteringen är att det främjar undervisningens utveckling och kvalitet samt att det bidrar till att den internationella miljön och mångfalden stärks.

Granskningen visar att varken regeringen eller lärosätena har följt upp på vilket sätt en ökad rekrytering bidrar till intentionerna om att främja kulturell förståelse och hur utvecklingen påverkar resursanvändningen inom lärosätena. Granskningen visar också att rekryteringen medfört ökade arbetsinsatser i processerna för antagning och uppehållstillstånd för studier. En allt större del av resurserna för högre utbildning används för internationella studenter.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?