Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Antagningen till polisutbildningen

Riksrevisionen har inlett en granskning av antagningen till polisutbildningen.

Till följd av de senaste årens brottsutveckling har Polismyndigheten allt svårare att klara sitt uppdrag. Antalet poliser behöver bli fler, men tillväxtmålet om 10 000 fler polisanställda till utgången av 2024 kommer inte att nås vad gäller antalet poliser. En effektiv antagning till polisutbildningen är en förutsättning för att uppnå målet om fler poliser men också ett viktigt medel för att säkerställa att detta sker med bibehållen kvalitet. Polismyndigheten har under lång tid har haft svårt att fylla platserna på polisutbildningen. Kritik har också riktats mot för få och olämpliga personer antas till polisutbildningen. Riksrevisionen inleder därför en granskning av antagningen till polisutbildningen.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?