Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Betyg med lika värde? – en granskning av statens insatser (RiR 2004:11)

Betygssättningen i grundskolan är inte likvärdig. Det är ett problem för elevens rättssäkerhet samt för statens styrning och uppföljning av skolan. Betygens bristande likvärdighet kan också vara ett tecken på att utbildningen brister i likvärdighet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens och skolmyndigheternas insatser för en likvärdig betygssättning i grundskolan. Granskningen visar att betygen inte är likvärdiga och att statens insatser för att skapa likvärdighet har varit otillräckliga.

Likvärdig betygssättning är en förutsättning för att betygen ska kunna fungera som styr- och uppföljningsinstrument. Detta förutsätter i sin tur professionell samverkan såväl inom som mellan skolor och ett aktivt ansvarstagande från huvudmän och rektorer. Bristande likvärdighet i betygssättningen kan få konsekvenser för den enskilde elevens rättssäkerhet och utbildningens likvärdighet. Även om det statliga engagemanget för likvärdigt betygssättning ökat under senare år kvarstår flera problem. Riksrevisionens granskning visar att fördelningen av ansvar mellan stat, huvudmän och rektorer är otydlig och att det brister både i stödet till kommuner och skolor och i statens uppföljning och kontroll av betygssättningen.

Riksrevisionen anser att regeringen och skolmyndigheterna bör tydliggöra kraven på och förbättra förutsättningarna för huvudmän och professionella inom grundskolan att ta sitt ansvar för likvärdig betygssättning.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?