Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond – bidrar till svensk forskning (RiR 2016:12)

Riksbankens Jubileumsfond har en verksamhet som fungerar väl och uppfyller sitt syfte att bidra med finansiering till svensk forskning. Men det finns fortsatta utmaningar med jämställdheten i forskningsfinansieringen och förbättringar att göra när det gäller administration och rutiner.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) instiftades av riksdagen 1964 till minne av Riksbankens 300-års jubileum. Syftet var att stödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. RJ stödjer framför allt samhällsvetenskaplig och huma- nistisk forskning. RJ förvaltar ett kapital på 11,7 miljarder kronor och delade 2015 ut 543 miljoner kronor till forskning. Stiftelsen ska finnas för evigt.

Riksrevisionen har granskat RJ med syftet att genomlysa verksamheten. Granskningen har undersökt om forskningsfinansieringen uppfyller syftet med verksamheten, om kapitalförvaltningen präglas av god hushållning, och om styrelsen arbetar ändamålsenligt.

Granskningen visar att RJ har utvecklat en rad stödformer som gör att forskningsfinansieringen uppfyller syftet med verksamheten men att det finns skäl för styrelsen att i högre grad diskutera strategiska frågor om stiftelsens framtida inriktning. Samtidigt finns det fortsatta utmaningar med jämställdheten i forskningsfinansieringen, och forskare önskar en förbättrad återkoppling när ansökan avslås. Vidare visar granskningen att kapitalförvaltningens resultat är tillfredsställande, men att förbättringar avseende dokumentation och rapportering kan göras och att transaktionskostnaderna kan minskas.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?