Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen? (RiR 2018:34)

Skolverket har haft stora svårigheter att hantera den ökande spridningen av nationella prov, visar Riksrevisionens granskning. Förbättringar har gjorts under 2018, men vissa åtgärder kommer inte att finnas på plats förrän under 2019.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Nationella prov i skolan ska stödja betygsättningen. De senaste åren har flera nationella prov blivit kända i förväg och spridits till elever. Riksrevisionens granskning visar att Skolverket först under 2018 har utvecklat arbetet med att systematiskt analysera risker för otillåten spridning av prov och att ta fram åtgärder. Uppföljningen av genomförda åtgärder bör dock förbättras ytterligare. Vidare har Skolverket till stor del fungerande rutiner om ett prov sprids, även om det finns brister. Till exempel är det inte tydligt vilka ärenden som ska överlämnas till Skolinspektionen eller Polismyndigheten.

Det framgår också att Skolinspektionen utövar tillsyn och granskar skolors hantering av nationella prov, men att det ännu inte gjorts i vuxenutbildningen. Dessutom har det dröjt till 2018 innan Skolverket och Skolinspektionen har utvecklat ett ändamålsenligt samarbete för en bättre hantering av otillåten spridning av nationella prov.

Riksrevisionen rekommenderar därför Skolverket bland annat att följa upp att de åtgärder som gjorts för att öka säkerheten för nationella prov leder till en minskad risk för spridning. Skolverket bör också klargöra när information om brister i provhanteringen ska överlämnas till Skolinspektionen eller Polismyndigheten. Riksrevisionen rekommenderar Skolinspektionen att ytterligare utreda behovet av att granska hanteringen av nationella prov i kommunal vuxenutbildning.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?