Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund och syfte

I både de obligatoriska och de frivilliga skolformerna finns nationella prov som ett stöd i betygssättningen av elevers kunskaper. Provens resultat ska sedan 2018 särskilt beaktas vid betygssättning enligt skollagen. Trots de bestämmelser som finns för att skydda provens innehåll har provuppgifter blivit kända i förväg och spridits till elever vid ett flertal tillfällen. Den otillåtna spridningen av proven riskerar att skada provens legitimitet och även förtroendet för betygssättningen.

Skolverket ansvarar för att utveckla de nationella proven och distribuera dem till skolorna. Skolverket beslutar också om föreskrifter som reglerar skolornas hantering och genomförande av proven. Skolinspektionen ansvarar för att utöva tillsyn och kvalitetsgranskning av skolornas hantering och genomförande av proven. Tillsyn innebär att kontrollera om verksamheten uppfyller krav som finns i lagar och andra föreskrifter. I kvalitetsgranskningen granskas verksamhetens kvalitet utifrån mål och riktlinjer.

Med anledning av den återkommande otillåtna spridningen av nationella prov har Riksrevisionen granskat Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten spridning under perioden 2015 till och med augusti 2018. Syftet med granskningen är att bedöma Skolverkets arbetsprocess för att hantera och förebygga risker för otillåten spridning, och myndighetens rutiner om prov sprids. Vad gäller Skolinspektionen har granskningen bedömt om myndigheten utövar tillsyn och kvalitetsgranskning av hanteringen av nationella prov i enlighet med sitt uppdrag. I granskningen besvaras därför följande revisionsfrågor:

  1. Har Skolverket en ändamålsenlig process för att hantera risker för otillåten spridning av nationella prov?
  2. Är Skolverkets rutiner vid otillåten spridning av nationella prov effektiva?
  3. Bedriver Skolinspektionen tillsyn och kvalitetsgranskning av hanteringen av nationella prov i enlighet med myndighetens uppdrag?
  4. Är Skolverket och Skolinspektionens samarbete avseende otillåten spridning av nationella prov ändamålsenligt?

Uppdaterad: 19 december 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?