Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Linköpings universitet, brister i underlag och intern kontroll avseende övertidsersättningar, 2018

Riksrevisionen har identifierat brister i underlag och intern kontroll avseende övertidsersättningar, som visar att Linköpings universitet inte uppfyller kraven på verifikation enligt förordning (2000:606) om myndigheters bokföring samt gällande arbetstidsavtal.

Bristerna innebär också att myndigheten inte har en tillfredsställande intern kontroll för hantering och utbetalning av övertid. Detta leder enligt vår bedömning till ökade risker för misstolkning eller missbruk av arbetstidsavtalet eller oegentligheter vilket kan leda till förtroendeskada för myndigheten.

Riksrevisionen rekommenderar ledningen att försäkra sig om en tillräcklig intern kontroll för hela löneprocessen för att uppfylla kraven på regelefterlevnad och redovisning i alla led.

Uppdaterad: 24 april 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?