Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala behov (RiR 2017:30)

Systemet med en stor mängd riktade stimulansbidrag till skolan fungerar inte ändamålsenligt. Riksrevisionen föreslår att bidragen sammanfogas till ett enda bidrag som varje huvudman har möjlighet att använda utifrån lokala förutsättningar och behov.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Ett av statens styrmedel är riktade statsbidrag till kommuner och landsting, där stimulansbidrag utgör en viktig del. På skolans område har antalet stimulans- bidrag vuxit hastigt de senaste åren. Samtidigt har det under en längre tid framförts kritik rörande problem som statsbidragen orsakar. Riksrevisionen har därför granskat om systemet med riktade statsbidrag till skolans huvudmän är ändamålsenligt.

I granskningen bekräftas mycket av den återkommande kritiken. Sammantaget är ett av de allvarligaste problemen att den stora mängden statsbidrag orsakar splittring och försvårar, ibland omöjliggör, både fokusering och långsiktig planering hos huvudmännen. Det framkommer också att det ibland görs insatser där det finns statsbidrag att söka, istället för sådant som verksamheten behöver mest. Det kan få till följd att specifika lokala utvecklingsbehov får stå tillbaka. Den stora mängden bidrag skapar även en omfattande och resurskrävande administration.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att systemet inte fungerar ändamålsenligt, och i vissa fall till och med riskerar att påverka skolutvecklingen åt fel håll. Därför rekommenderas regeringen att på sikt avveckla alla riktade stimulansbidrag inom skolområdet och samla dem i ett enda bidrag med inriktning på skolutveckling som utgår från huvudmännens förutsättningar och behov. Medlen bör fördelas i form av en bidragsram till samtliga huvudmän som efter ansökan kan få stöd för lokalt utformade insatser. Regeringen bör också säkerställa att ett nationellt analysstöd finns tillgängligt för samtliga huvudmän.

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?