Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Högskolan Kristianstad, överskott i uppdragsutbildning, 2023

Högskolan Kristianstad redovisar ett ackumulerat överskott på cirka 65 miljoner kronor för avgiftsområdet uppdragsutbildning. Högskolan ska beräkna avgiften så att den täcker verksamhetens kostnader, det vill säga verksamheten ska gå plus-minus-noll på ett eller några års sikt. Högskolan har inte justerat avgiftsnivåerna eller tagit fram någon långsiktig plan för att resultatet för avgiftsområdet ska komma i balans. Riksrevisionen bedömer därför att Högskolan Kristianstad inte följer det ekonomiska målet om full kostnadstäckning.

Rekommendationer

Vi rekommenderar Högskolan Kristianstad att ta fram planer för hur resultaten för avgiftsområdena ska komma i balans samt redovisa och kommentera planerna i kommande års årsredovisningar.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning.

Om årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 10 april 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?