Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet för urval till högskoleutbildningar

Riksrevisionen har inlett en granskning av systemet för urval till högskoleutbildningar på grundnivå.

Konkurrens om platserna på vissa eftertraktade högskoleutbildningar är stor. Det finns flera indikationer på brister i urvalet till högskolan. Till exempel visar forskningen att högskoleprovet är en sämre indikator på förväntad studieframgång, jämfört med gymnasiebetyg. Samtidigt har betygens förutsättningar att utgöra ett rättvist och effektivt urvalsinstrument kritiserats i flera sammanhang, baserat på risken för så kallad betygsinflation. Riksrevisionen avser att granska om systemet för urval till högskoleutbildningar på grundnivå fungerar effektivt.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 26 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?