Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens skolverk, bristande rutiner och intern styrning och kontroll i uppföljning av lämnade bidrag, 2018

Skolverket har i uppdrag att dela ut statsbidrag, och myndigheten ansvarar även för att följa upp hur bidragen har använts. Riksrevisionens granskning visar på brister i Skolverkets uppföljning av de utbetalade bidragen. Avsaknaden av ett systematiskt arbetssätt i uppföljningen försvårar möjligheten att förebygga förekomsten av medvetna och omedvetna fel. Riksrevisionen rekommenderar Skolverket att stärka sin uppföljning av att bidragsmottagarna följer de krav som ställs i de förordningar som styr myndighetens bidragsgivning.

Uppdaterad: 27 november 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?