Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Offentlig förvaltning i privat regi – statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen (RIR 2004:15)

Staten har valt att låta Riksidrottsförbundet och Folkbildningsrådet fördela statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen. Fördelning av statsbidrag är normalt en myndighetsuppgift.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Folkbildningsrådet och Riksidrottsförbundet är två ideella organisationer till vilka staten har valt att delegera myndighetsutövande förvaltningsuppgifter. Uppgifterna består i att ansvara för fördelningen av statsbidraget till folkbildningen respektive idrottsrörelsen.

När ideella organisationer fördelar statsbidrag ska deras rätt till integritet och självständighet kombineras med statens behov av insyn och kontroll.

Riksrevisionens granskning visar att den här kombinationen inte är problemfri. Konstruktionen medför att komplikationer uppstår beträffande såväl gällande regelverk som organisationernas legitimitet för att agera i myndighets ställe. Likaså visar granskningen på oklarheter och svagheter vad gäller regeringens styrning och kontroll av det statliga stödet till folkbildningen och idrottsrörelsen.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?