Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Gäststudenter i högre utbildning (RiR 2009:29)

Antagningen av gäststudenter och prövningen av uppehållstillstånd för studier är inte anpassade till de risker som finns. Detta beror på att myndigheterna inte har samverkat i tillräcklig omfattning och på att regeringen inte gett någon myndighet ansvaret att samordna de två processerna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Under senare år har intresset från utländska sökande att studera vid ett svensk lärosäte ökat kraftigt. Detta ligger i linje med de mål som angivits för internationaliseringen av högre utbildning. Det stora antalet sökande har dock satt processerna för antagning och prövning av uppehållstillstånd för studier under stark press.

Riksrevisionen har granskat regeringens och berörda myndigheters ansvar för att uppehållstillstånd för studier nyttjas för sitt avsedda syfte. Idag är de två processerna för antagning och prövning av uppehållstillstånd avgränsade ifrån varandra och samverkan samt informationsutbytet är begränsat dem emellan. Riksrevisionens slutsats är att hanteringen av gäststudenter från tredje land är en tvärsektoriell fråga där samordningen mellan myndigheter behöver förbättras väsentligt. Riksrevisionen anser att regeringen bör tydliggöra myndigheternas uppdrag gällande utredning, uppföljning och kontroll av uppehållstillstånd för studier. Riksrevisionen anser också att berörda myndigheter kan förbättra sin samverkan för att effektivisera handläggningen och minska riskerna för att uppehållstillstånden används felaktigt.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?