Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Mälardalens universitet, brister i intern styrning och kontroll, 2022

Mälardalens universitet har under större delen av 2022 saknat en process för hur universitetet ska arbeta med intern styrning och kontroll. Universitet har inte heller tagit fram någon riskanalys, enligt 3 § förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll.

I årsredovisningen ska universitetets styrelse göra en bedömning av om den interna styrningen och kontrollen varit betryggande. Riskanalysen är en del av den dokumentation som styrelsen ska använda som underlag för bedömningen.

Rekommendationer

Vi rekommenderar Mälardalens universitet att se till att styrelsen har tillräckliga underlag för att kunna göra bedömningen och att fortsätta arbetet med att ta fram en riskanalys enligt kraven i förordningen.

Den här revisionsrapporten lämnar Riksrevisionen som ett led i granskningen av myndighetens årsredovisning

Läs mer

Årlig revision (metoder)

Uppdaterad: 23 december 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?