Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekryteringsbidrag till vuxenstuderande – uppföljning och utbetalningskontroll (RiR 2005:25)

En granskning av uppföljningen av rekryteringsbidraget till vuxenstuderande har genomförts. Granskningen omfattar också Centrala studiestödsnämndens (CSN) utbetalning av bidraget. Det konstateras att regeringen och Skolverket inte följer upp om bidraget uppfyller syftet att verka rekryterande. Dessutom finns en risk att CSN gör felaktiga utbetalningar av rekryteringsbidrag.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat uppföljningen av rekryteringsbidraget till vuxenstuderande. Granskningen omfattar också Centrala studiestödsnämndens (CSN) utbetalning av bidraget. Riksrevisionen konstaterar att regeringen och Skolverket inte följer upp om bidraget uppfyller syftet att verka rekryterande. Dessutom finns en risk att CSN gör felaktiga utbetalningar av rekryteringsbidrag.

Riksrevisionen har granskat rekryteringsbidraget till vuxenstuderande. Granskningen omfattar även Centrala studiestödsnämndens (CSN) utbetalning av bidraget. Rekryteringsbidragets syfte är att rekrytera personer mellan 25 och 50 år till studier på grundläggande eller gymnasial nivå. Bidraget är avsett för personer som är eller riskerar bli arbetslösa och som inte själva skulle ta initiativ till att börja studera. Riksrevisionens granskning visar att uppföljningen av rekryteringsbidraget är otillräcklig. Trots syftet och att bidraget kostar 1,5 miljarder kronor per år, ger regeringen inte Skolverket i uppdrag att följa upp i vilken omfattning bidraget verkar rekryterande. Granskningen visar också att det finns risk för att CSN dels betalar ut felaktiga belopp i rekryteringsbidrag, dels betalar ut rekryteringsbidrag på felaktiga grunder. Anledningen är brister och otydligheter i gällande regelverk, handläggning och kontroll.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?