Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rätt utbildning för undervisningen – statens insatser för lärarkompetens (RiR 2005:19)

En granskning av statens insatser för att lärarna ska ha rätt utbildning har genomförts. Var tredje lärare i svenska, engelska och matematik på grundskolans senare år saknar lärarexamen inriktad mot dessa ämnen. Många lärare i grundskolan och gymnasiet har ingen lärarexamen alls. Granskningen visar att regeringen tillsammans med Skolverket, Högskoleverket och högskolan inte gjort tillräckligt för att lärarna ska ha rätt utbildning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att skolans lärare ska ha rätt utbildning. Riksdagen har betonat vikten av att personer som undervisar har en lärarutbildning som är inriktad mot de ämnen han eller hon undervisar i. Staten vill genom olika insatser trygga att lärare i skolan har rätt kompetens. Riksrevisionen konstaterar att många lärare inte har den utbildning som undervisningen kräver. Det kan innebära att undervisningens kvalitet, elevernas resultat och skolans nationella likvärdighet försämras. Statens styrning av skolan är dessutom beroende av att lärarna har en utbildning som är anpassad till undervisningen. Riksrevisionens bedömning är att regeringen och de berörda myndigheterna inte gjort tillräckligt för att lärarna ska ha rätt utbildning. Staten ställer otydliga krav på kommuner och skolor. Kraven har heller inte följts upp och kontrollerats i tillräcklig utsträckning. Det saknas kunskap om vilken kompetens som finns i skolorna och det finns brister lärarutbildningens utformning och dimensionering.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?