Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statsbidrag till ungdomsorganisationer – hur kontrolleras de? (RiR 2005:16)

För 2005 beviljade Ungdomsstyrelsen organisationsbidrag på ca 170 miljoner kronor till ca 60 olika ungdomsorganisationer. Stödet till ungdomsorganisationer har riksdagen beslutat om. Målen för stödet är demokratisk skolning av barn och ungdomar, jämställdhet och jämlikhet, en meningsfull fritid samt ökad föreningsaktivitet. För att målen ska nås ställs villkor och ansökningarna kontrolleras i förhållande till dessa villkor. Den granskning som gjorts visar att kontrollen av organisationsbidragen har stora brister.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

För 2005 beviljade Ungdomsstyrelsen organisationsbidrag på ca 170 miljoner kronor till ca 60 olika ungdomsorganisationer. Stödet till ungdomsorganisationer har riksdagen beslutat om. Utgångspunkten är att stödet ska bidra till demokratisk skolning av barn och ungdomar, jämställdhet och jämlikhet, en meningsfull fritid samt ökad föreningsaktivitet. För att syftet med bidragsgivningen ska kunna uppfyllas ställs vissa villkor upp och ansökningarna kontrolleras i förhållande till dessa villkor. Riksrevisionens samlade bedömning är att den nuvarande statliga kontrollen av att organisationsbidragen fördelas korrekt har stora brister. För det första innebär den tolkning av regeringsformen som hittills gjorts att staten, i detta fall Ungdomsstyrelsen, i praktiken har starkt begränsade möjligheter att utföra kontroller. För det andra har regeringen inte gjort tillräckligt för att hantera den situation som uppkommit när tolkningen nu är att antalet medlemmar inte kan kontrolleras. För det tredje saknar statsbidraget en klar koppling till målen för statsbidraget. Riksrevisionen önskar uppmärksamma riksdagen på de allvarliga konsekvenser som den rådande tolkningen av regeringsformens bestämmelser innebär. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bl.a. överväga förslag till riksdagen om förändring av reglerna för statsbidraget och lagstiftning. Riksrevisionen rekommenderar Ungdomsstyrelsen att överväga att tydliggöra regelverket, vid behov genom förslag till regeringen, samt att dokumentera praxis och göra den tillgänglig för bidragsansökarna. Kontrollerna av statsbidraget bör också förstärkas.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?