Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Lika betyg, lika kunskap? – En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan (RiR 2011:23)

Betygssättningen är inte likvärdig trots att både regeringen och skolmyndigheterna arbetar för en förbättring. En granskning från Riksrevisionen visar att styrningen behöver få bättre genomslag hos de betygsättande lärarna. Skolmyndigheternas uppföljning av betygen bör användas mer effektivt.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat statens insatser för en likvärdig betygssättning i grundskolan. Undersökningar från Skolverket och Skolinspektionen visar att betygssättningen i grundskolan fortfarande inte sker på ett likvärdigt sätt. Regeringen och skolmyndigheterna har vidtagit omfattande åtgärder för att förbättra likvärdigheten. Det har ännu inte lett till tillräckliga resultat.

Ansvaret för att betygssättningen sker på ett likvärdigt sätt är delat mellan staten och kommunala eller enskilda huvudmän. Det komplicerar styrningen. Den bild som framträder i granskningen är att staten inte fullt ut använder sitt mandat att styra mot en likvärdig betygssättning. Skolverkets stödmaterial har inte fått genomslag hos de betygssättande lärarna. De nationella ämnesproven har för många syften och mål för att stödja en likvärdig betygssättning.

Sammanfattning på engelska

Equal grades, equal ability?

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?