Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Hög kvalitet i högre utbildning? (RiR 2008:19)

En granskning av regeringens insatser för att säkerställa kunskap om kvaliteten i högskolan har genomförts. Granskningen visar att det behövs bättre kunskap om kvalitetsläget. Undersökning visar även att flera utbildningar har genomgående god kvalitet. Samtidigt finns stora möjligheter till förbättringar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens insatser för att säkerställa kunskap om kvalitetsläget och dess utveckling. Granskningen visar på brister i regeringens kunskapsinhämtning och att rapporteringen till riksdagen inte varit heltäckande.

Riksrevisionen har i granskningen undersökt kvaliteten vid ett antal högskoleutbildningar på grundnivå. Kvalitetsundersökningen visar att svensk högskoleutbildning på grundnivå är god, men inte genomgående hög. Undersökningen indikerar en betydande förbättringspotential i flertalet av undersökta utbildningar. Resultaten ger emellertid inte belägg för uppfattningen om utbredda kvalitetsproblem i högre utbildning.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förbättra rapporteringen till riksdagen och att stärka kunskapsbildningen kring kvalitet i den högre utbildningen.

Sammanfattning på engelska

High quality in higher education?

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?