Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regionala exportcentrum – en del av Sveriges exportstrategi (RiR 2019:3)

Den nationella satsningen på regionala exportcentrum ska utveckla små och medelstora företags exportmöjligheter. Riksrevisionens granskning visar att etableringen kunde ha genomförts mer effektivt samt att resultaten borde följas upp och redovisas tydligare för riksdagen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regionala exportcentrum är en av de mest omfattande åtgärderna i regeringens exportstrategi från 2014. Regionala exportcentrum ska fungera som en ”dörr” in till rådgivning och finansiellt stöd för att hjälpa små och medelstora företag att växa. Tillväxtverket fick regeringens uppdrag att samordna inrättandet av regionala exportcentrum. Verksamheten inleddes med sex pilotcentrum 2016 i sex län. 2017 beslutade regeringen att exportcentrum skulle finnas i samtliga län 2018.

Syftet med granskningen har varit att undersöka dels om inrättandet av regionala exportcentrum har genomförts på ett sätt som överensstämmer med åtgärdens syfte och mål, dels om det finns ett utrymme för förbättringar i det fortsatta arbetet.

Regionala exportcentrum har på relativt kort tid etablerats i stora delar av landet. Tillväxtverket har i etableringen omhändertagit grundläggande organisatoriska behov. De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna som finns i alla län och regioner har haft en positiv betydelse som sammanhållande kraft i varje exportcentrum.

Riksrevisionen har identifierat brister inom till exempel följande områden:

  • Tillväxtverket och regeringen har inte beaktat tidigare erfarenheter
  • Företagarorganisationer anser inte att de fått möjlighet att lämna synpunkter
  • Redovisningen motsvarar inte riksdagens förväntningar

Granskningen har vid sidan av dessa brister sett att det finns ett förbättrings-utrymme inom ett antal områden. Med anledning av detta lämnar Riksrevisionen rekommendationer till regeringen och Tillväxtverket.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?