Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Regionala exportcentrum är en av de mest omfattande åtgärderna i termer av involverade aktörer och insatser i den exportstrategi som regeringen tog fram i slutet av 2014. Tanken med regionala exportcentrum är att de ska fungera som en ”dörr” in till olika typer av rådgivning och finansiellt stöd för att hjälpa små och medelstora företag att växa.

Tillväxtverket fick regeringens uppdrag att samordna arbetet med att inrätta regionala exportcentrum. Verksamheten inleddes med sex pilotcentrum 2016 i sex län. I september 2017 beslutade regeringen att målet var att exportcentrum skulle finnas i samtliga län 2018.

Syftet med granskningen har varit att undersöka dels om inrättandet av regionala exportcentrum har genomförts på ett sätt som överensstämmer med åtgärdens syfte och mål, dels om det finns ett utrymme för förbättringar i det fortsatta arbetet.

Granskningen har inriktats på följande revisionsfrågor:

  • Har regeringens och Tillväxtverkets förberedelser och organisering av regionala exportcentrum förbättrat förutsättningarna för exportfrämjande insatser i berörda regioner?
  • Har regeringen och Tillväxtverket följt upp och redovisat inrättandet av och resultatet av regionala exportcentrum, med fokus på god hushållning?

Granskningens resultat bygger främst på uppgifter och underlag som Riksrevisionen har inhämtat från företrädare för Utrikes- och Näringsdepartementen, Tillväxtverket och Tillväxtanalys samt från företrädare för företagarorganisationer och de 17 regionala exportcentrum som hittills har bildats.

Uppdaterad: 29 januari 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?