Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sverige i Arktiska rådet – effektivt utbyte av medlemskapet? (RiR 2013:9)

Sveriges medlemskap i Arktiska rådet skulle kunna ge ett mer effektivt utbyte. Regeringen har inte skapat förutsättningar för att ta hand om rådets rekommendationer i Sverige. Regeringen har inte heller gett en tydlig bild av hur den arbetar i rådet för att minska utsläppen av koldioxid.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Sverige har varit medlem i Arktiska rådet sedan det bildades, 1996. Under perioden maj 2011 till maj 2013 har Sverige varit ordförande i rådet. Regeringen har uttalat att Arktiska rådet är det främsta multilaterala forumet för frågor som rör Arktis. I regeringens strategi för den arktiska regionen beskrivs minskade koldioxidutsläpp som den viktigaste åtgärden för att begränsa uppvärmningen av Arktis.

Riksrevisionen har granskat om Sverige får ett effektivt utbyte av medlemskapet i Arktiska rådet. Granskningen ingår i Riksrevisionens granskningsstrategi Hållbar utveckling– klimat. Granskningen utgör även ett bidrag till en multilateral granskning av Arktiskarådet.

Granskningen visar att Sverige inte får ett i alla avseenden effektivt utbyte av medlemskapet i Arktiska rådet. Riksrevisionens bedömning är att det råder bristande transparens i regeringens prioriteringar för arbetet i Arktiska rådet. Minskade utsläpp av växthusgaser är en av regeringens uttalade målsättningar, men regeringen har inte tagit upp frågan på dagordningen i Arktiska rådet.

Granskningen visar också att regeringen inte har skapat förutsättningar för att implementera relevanta rekommendationer från Arktiska rådet. Regeringen har inte heller gett riksdagen den löpande information om regeringens arbete och det svenska ordförandeskapet som riksdagen har efterfrågat.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?